– Slutt på gratis norskopplæring

0Shares

I et lovforslag som Regjeringen har sendt over til Stortinget, foreslås at opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir gjort obligatorisk for flere innvandrergrupper. Det vil si at innvandrere må igjennom minst 300 timer med opplæring i norsk og samfunnsfag. Av disse skal 50 timer være opplæring i samfunnskunnskap på et språk innvandrerne forstår.

Personer som får asyl, de som kommer som overføringsflyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag skal slippe å betale for undervisningen. Folk som derimot får visum fordi de er spesialister innen et fagfelt, må selv betale for norskopplæringen. Alternativet er at arbeidsgiveren betaler. Klarer de ikke å dokumentere at de har fulgt 300 timer med undervisning i norsk og samfunnsfag, vil de ikke få permanent oppholdstillatelse. Dermed vil de heller ikke kunne få norsk statsborgerskap.