105 flyktninger til Sandefjord

0Shares

UDI (Utlendingsdirektoratet) ber også om at Sandefjord forandrer sin praksis når det gjelder å behandle anmodninger om bosetting, skriver Sandefjords Blad De fire siste årene har politikerne behandlet søknader fra UDI årlig. Nå ønsker UDI at kommunen skal fatte vedtak som skal gjelde for flere år. I den anmodningen som foreligger nå, ber UDI om bosetting av 35 flyktninger i året de neste tre årene.

Siden 1995 har netto tilflytting av flyktninger til Sandefjord vært 516 personer. I dette antallet inngår flyktninger som er bosatt etter avtale med UDI, familiegjenforeninger, tilflytting fra andre kommuner og fraflytting.

Toppåret var 2002 da netto tilflytting til Sandefjord var 141. Hittil i år har netto tilflytting vært 34.