Vil prioritere innvandringspolitikken

0Shares

Det nederlandske formannskapet har som mål å få fram enighet mellom de 25 medlemslandene i EU på flere sentrale områder når det gjelder asyl – og innvandringspolitikken.

Dette gjelder blant annet tilbakevendingspolitikk og retur for innvandrere som har fått avslag på søknader om asyl eller andre former for oppholdsgrunnlag, integrering av lovlig bosatte innvandrere, varige løsninger for flyktninger, samt grensekontroll og visum (blant annet sikkerhet knyttet til dokumenters ekthet).

Nederlandske myndigheter organiserte i slutten av august 2004 en konferanse i Amsterdam for å innhente ideer og innspill for arbeidet med det nye flerårige programmet. Med utgangspunkt i innspillene skal det meste av Rådets arbeid på dette feltet i høst konsentrere seg om å få fram et beslutningsgrunnlag for Det europeiske rådsmøtet 5. november 2004.