Mer til Holocaust-senteret

0Shares

Senteret driver virksomhet knyttet til forskning, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, menneskerettigheter og minoritetsspørsmål.

Bevilgningen til Falstadsenteret i Nord-Trøndelag er foreslått å øke med to millioner kroner i 2005, slik at stiftelsen får et samlet driftstilskudd på 5,3 millioner kroner. Tilskuddet skal benyttes til et opplærings- og dokumentasjonssenter for fangehistorie fra andre verdenskrig, samt humanitær folkerett og menneskerettigheter.