Få asylsøkere til Norge i år

0Shares

Myndighetene tror at færre enn 10.000 asylsøkere vil komme hit før utgangen av året. I 2001 var tallet 14.782, i toppåret 2002 kom 17.480, skriver Stavanger Sftenblad.

«Ernas jernhånd virker,» fastslo Dagbladet nylig. Men så enkelt er det ikke, mener Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han står bak rapporten «The struggle for control» om skandinavisk kontrollpolitikk fra 1999-2004. Den er gjort på oppdrag av Kommunaldepartementet og blir offentliggjort i dag.

– Her er det to skoler: De som mener at nasjonal politikk sterkt påvirker antallet asylsøkere – og de som mener at det bare er svakere sammenheng mellom disse tingene, og at det er krefter utenfor regjeringenes kontroll som rår. Blant byråkrater i kommunaldepartementet finner du mange som mener sammenhengen er klar, mens det i Utlendingsdirektoratet (UDI) sitter mange som ikke er så sikre på dette, sier Brekke. Den danske regjeringen satte på alle bremser fra 2002, den norske ett år etter. Svenskene snakker om det, men har ennå ikke gjort stort, ifølge Brekke.

– Til Norge og Danmark kom det langt færre asylsøkere i 2003 – men det gjorde det over hele Europa. Også i år er strømmen mindre – men det er den også i Sverige, som ikke har strammet inn. Prognosene der er at det vil komme 23.000 asylsøkere i år, mot 31.000 i fjor. Nedgangen kan blant annet skyldes at Irak, Afghanistan og Balkan – konfliktområder som tidligere har produsert mange flyktninger – har roet seg litt, sier Brekke.