Svikter psykisk syke

Tilsyn i flere kommuner avdekker at barna forsømmes og at asylsøkere og flyktninger med psykiske problemer får ikke nødvendig hjelp og oppfølging.

“Asylsøkere med psykisk sykdom – blant annet de som blir avvist av/utskrevet fra spesialisthelsetjenesten – får ikke tilstrekkelig hjelp fra kommunehelsetjenesten.”

Dette blir slått fast i en fersk tilsynsrapport utarbeidet av Helsetilsynet i Oslo og Akershus etter tilsynet ved Klemetsrud statlige asylmottak i Oslo kommune, skriver Aftenposten.

På oppdrag for Statens helsetilsyn er det i år utført tilsyn av de kommunale helsetjenestene for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

I rapporten fra Klemetsrud-mottaket står det at rundt 20 prosent av beboerne beskrives som tunge psykiatriske pasienter, hvorav 4 – 5 oppfattes som truende/farlige.

“Hjemmesykepleien kan være tilbakeholdne med å yte helsetjenester til asylsøkere i mottaket utenom miljøpersonalets arbeidstid, da de føler seg utrygge der på grunn av truende/farlige psykiatriske pasienter. Også fastlegene svikter samt at pasienter skrives raskt ut fra spesialisthelsetjenesten.”

“Asylsøkere med psykisk sykdom – blant annet de som blir avvist av/utskrevet fra spesialisthelsetjenesten – får ikke tilstrekkelig hjelp fra kommunehelsetjenesten.”

Dette blir slått fast i en fersk tilsynsrapport utarbeidet av Helsetilsynet i Oslo og Akershus etter tilsynet ved Klemetsrud statlige asylmottak i Oslo kommune.

På oppdrag for Statens helsetilsyn er det i år utført tilsyn av de kommunale helsetjenestene for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

I rapporten fra Klemetsrud-mottaket står det at rundt 20 prosent av beboerne beskrives som tunge psykiatriske pasienter, hvorav 4 – 5 oppfattes som truende/farlige.

“Hjemmesykepleien kan være tilbakeholdne med å yte helsetjenester til asylsøkere i mottaket utenom miljøpersonalets arbeidstid, da de føler seg utrygge der på grunn av truende/farlige psykiatriske pasienter. Også fastlegene svikter samt at pasienter skrives raskt ut fra spesialisthelsetjenesten.”