Holder frivillig norskkurs

På tross av myndighetenes nei til norskkurs for asylsøkere som har anket avslaget, underviser lærer Predrag Gojkovic frivillig, og uten lønn på Veum.

— Det dreier seg om medmenneskelighet, uttaler Gojkovic. Hver formiddag, fra mandag til fredag, underviser Predrag Gojkovic i norsk — helt gratis, skriver Fredriksstad Blad.

Norske myndigheter vil ikke lenger gi norskkurs til asylsøkere som har fått avslag på første søknad om asyl og som venter på at anken skal behandles. Leder ved Veumalleen Asylmottak Per Bertelsen syntes denne beslutningen var helt umenneskelig.

— Jeg mener at norskundervisning er et viktig psykososialt tiltak mens beboerne går og venter. Derfor har vi valgt å fortsette med norskundervisningen selv om vi ikke får betalt for det, opplyser Bertelsen.

Han ringte sin gamle venn Predrag Gojkovic som for tiden er arbeidsledig.

— Jeg vet selv hvor viktig det er å være i aktivitet — og ikke minst hvor avgjørende det er å kunne kommunisere med folk, sier siviløkonomen som har undervist i norsk og økonomi i et prosjekt for NORAD og Norsk Flyktningråd i sitt tidligere hjemland Bosnia.

Per Bertelsen supplerer med at norskkunnskaper er viktig for å forstå det som skjer rundt en i ventetiden. Undervisningen er også en fordel selv om de skulle måtte forlate Norge.

— Jeg mener at norskkurs er viktig for deres egen utvikling når de kommer tilbake til hjemlandet. De vil rett og slett stille sterkere, sier Bertelsen.

— For eksempel vil det være mulig å få jobb i norske organisasjoner i utlandet, tror Gojkovic.