Nedgang i antall asylsøkere

I et intervju med Dagbladet 18.10 forklarer kommunalminister Erna Solberg den kraftige nedgangen i antallet asylsøkere uten å nevne det som sannsynligvis er den viktigste årsaken til nedgangen.

NOAS er enig med ministeren i at raskere behandling av såkalt «åpenlyst grunnløse» asylsøknader har ført til nedgang i antallet søkere fra enkelte land, Skriver Dagbladet.

NOAS har også vært positiv til tiltak som har vært rettet mot å redusere antallet (grunnløse) søkere fra land i Øst-Europa. Nedgang i antallet søkere fra Øst-Europa gjorde seg imidlertid gjeldende først og fremst i 2002 og delvis 2003. Reduksjonen fra 2003 til 2004, som er på nærmere 50 % (mot ca 20 % i Europa forøvrig), skyldes primært innstramning i praksis overfor asylsøkere som blant annet kommer fra konfliktområder som Somalia, Tsjetsjenia og Afghanistan.

På tross av at forholdene der ikke har blitt bedre (delvis med unntak av Afghanistan), og på tross av at FNs høykommissær for flyktninger fraråder det, har man strammet kraftig inn mulighetene asylsøkere derfra har til å få beskyttelse i Norge. Når Norge i stort omfang avslår asylsøknader i strid med FNs råd, vil det naturlig nok føre til nedgang i antallet asylsøkere.