Foreslår at botid ikke skal regnes med

0Shares

Kommunal- og regionaldepartementet har i et høringsbrev av 22.10.2004 fremmet forslag om en midlertidig forskrift som innebærer at irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse, ikke skal gis permanent opphold på grunn av lang botid i Norge.

I høringsbrevet heter det at mange irakere har vært lenge i landet på bakgrunn av en midlertidig tillatelse, men dette er ikke nok til at det er etablert en særlig tilknytning til Norge. Departementet begrunner dette med at irakerne ikke har hatt en berettiget forventing om permanent opphold, og at det vil undergrave regelverket rundt midlertidige tillatelser dersom opphold med slik tillatelse i seg selv skal danne grunnlag for permanent opphold.