Feil om asylbarn

0Shares

I et innlegg i Dagsavisen 20. oktober hevder leder Heidi Brynildsen Grande igjen – til tross for at hun har mottatt riktig informasjon – at 13 mindreårige asylsøkere er forsvunnet og at norske myndigheter ikke tar seg bryet med å finne ut hva som er skjedd med dem.

Det riktige er: 13 mindreårige forlot mottakene i løpet av årets åtte første måneder. Ti er registrert på kjent adresse, mens tre oppholder seg på ukjent adresse, skriver Skjoldvær i et innlegg i Dagsavisen.

I de tre tilfellene hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) har konkludert at det er grunn til bekymring har direktoratet, i tråd med gjeldende rutiner, bedt politiet følge opp disse sakene spesielt. Det dreier seg om to jenter som har oppgitt alder på 17 år og en gutt med oppgitt alder på 13 år. Når det gjelder den yngste av dem, har politiet gått ut med en etterlysning. For å sikre best mulig oppfølging i saker der det kan være grunn til bekymring, har UDI etablert et eget oppfølgingssystem i samarbeid med politi, barnevern, uteseksjon og andre instanser.

Det er også utarbeidet et eget rundskriv om melderutiner og hvordan oppfølgingen skal foregå, blant annet gjennom etterlysning fra politiet. UDI gjennomgår hver måned alle saker hvor det meldes at personer som har opplyst å være enslige mindreårige ved ankomst har forlatt asylmottaket uten å melde fra.