Sju måneder på en søknad

0Shares

Professor i matematikk ved NTNU, Nils Baas, mener utlendinger som kommer til universitetet for å jobbe blir uverdig behandlet av myndighetene, skriver adressa.no.

– Universitetet trenger vitenskapsmenn, slik som Stacey. I stedet for å ta vel imot dem, gir Norge dem et ekstremt negativt inntrykk. Norge er ikke verdens midtpunkt. Vi bør legge til rette for utlendinger som ønsker å komme hit for å gjøre en innsats, mener Baas. NTNU opplever at det stadig blir vanskeligere å skaffe arbeidstillatelse til utlendinger.

– Det er et problem for oss at behandlingen av søknadene tar så lang tid. Dette er en uverdig måte å behandle utlendinger på, mener han.

Førstekonsulent for matematiske fag ved NTNU, Anne Kajander, er oppgitt over situasjonen. Hun har hovedansvaret for å hjelpe utlendingene ved avdelingen til å få arbeidstillatelse. På hele NTNU er det i dag godt over 200 utlendinger som jobber i ulike stillinger.

– Vi har et kjempeproblem. Fire av utlendingene hos oss har ennå ikke fått arbeidstillatelse og en av dem skal bare jobbe her fram til jul. Vi må hele tida betale forskudd. De har ingen rettigheter i den situasjonen de er i, verken til skattekort, bankkonto eller telefon, sier hun.

NTNU prøver å hjelpe utlendingene så godt de kan. Men hjelpen koster universitetet dyrt.