Taper på innvandring

0Shares

– Den type innvandring som har vært til Skandinavia de siste 20 år, løser ikke velferdsstatens problemer, slik mange politikere har hevdet. Tvert imot bidrar innvandringen til å forsterke problemene, sier Storesletten. Han har gjort flere studier av innvandringens effekt på den offentlige økonomi i USA og Sverige. Og mens innvandringen er til det positive økonomisk i USA, er det tvert om kostbart i Sverige. Han mener Norge stort sett er i samme situasjon som Sverige, skriver Aftenposten.


Storesletten peker at det er innpasset på arbeidsmarkedet som har gjort at USA har tjent på innvandringen økonomisk. I Sverige er det annerledes, innvandrerne deltar ikke i like høy grad i arbeidslivet. Dermed blir de en utgiftspost for velferdsstaten.


Professoren anslår nettotapet av hver innvandrer til Sverige til omkring 170.000 kroner for hele perioden innvandreren lever i landet.

– Den type innvandring som har vært til Skandinavia de siste 20 år, løser ikke velferdsstatens problemer, slik mange politikere har hevdet. Tvert imot bidrar innvandringen til å forsterke problemene.

Storsletten understreker likevel at kostnadene med innvandringen ikke så store som man kan få inntrykk av fra enkelte hold.