Faktaark på 19 språk

0Shares

– Vi ønsker å gjøre faktaarkene kjent for alle som skal søke om en tillatelse, sier Geir Løndal, kommunikasjonsdirektør i UDI. – Målet vårt er at alle som jobber med utlendingssaker i forvaltningen, eller som er kontaktpersoner til søkere, skal kjenne til faktaarkene og bruke disse aktivt.

Faktaarkene er lagt ut på www.udi.no

Faktaarkene foreligger på til sammen 19 språk, i tillegg til norsk. Ved å lese faktaarkene vil søkere få svar på hvordan de skal søke, og hva slags vilkår som må være oppfylt for å få innvilget en søknad. I tillegg er det oppsummert svar på ofte stilte spørsmål.

Informasjonen er rettet mot søkere. En viktig målgruppe for faktaarkene er derfor også førstelinjetjenesten i utlendingsforvaltningen eller personer som på annen måte er i kontakt med personer som ønsker å søke om en oppholdstillatelse i Norge.