Forlater asylbarn

0Shares

Foreldrene reiser hjem, og overlater barna til norske myndigheter.

Foreldrenes håp er trolig at barna vil få en bedre fremtid i Norge, og at norske myndigheter vil sørge for mat, omsorg og en oppvekst i trygghet.

– Disse barna opplever at foreldrene svikter dem på det groveste. Vi synes det påligger Norge et spesielt ansvar når det gjelder å ta best mulig vare på dem, sier Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norgesprogram, skriver Aftenposten.

– Mens barna er i Norge uten foreldre, bør de være under barnevernets omsorgsansvar. Samtidig mener vi at UDI må sette inn ressurser på å oppspore foreldrene slik at barna kan gjenforenes så snart som mulig med foreldrene enten i Norge eller i hjemlandet, sier Borgen.

På landsbasis er 18 mindreårige barn forlatt av sine foreldre de to siste årene. Fem av tilfellene er fra Oslo. Disse barna var fem, syv, ni, femten og sytten år gamle. To kom fra Pakistan, mens de tre andre var fra Iran.

I de tilfeller hvor Utlendingsdirektoratet har klart å finne frem til andre omsorgspersoner i hjemlandet, har UDI forsøkt en gjenforening der. Men i de fleste tilfellene er barna blitt plassert på fosterhjem eller spesialmottak for enslige mindreårige i Norge. UDI mener barnevernet bør gå sterkere inn i disse sakene.

– Vi vet jo ikke om foreldrene fullt ut skjønner konsekvensen av å reise fra barna. I enkelte tilfeller tror vi også det fortsatt er kontakt mellom foreldre og barn, noe som legger et enormt press på barna, sier direktør Bjørn Holden i UDI Regionkontor Øst.

I dag oppholder mer enn 4000 barn seg i statlige mottak sammen med sine foreldre, men det er bare i få tilfeller barna er overlatt der. I de fleste sakene har barna kommet sammen med slektninger på turist- eller besøksvisum, og er blitt etterlatt hos slektninger eller bekjente av familien.