Hjelp til snille asylsøkere

0Shares

Vi vil ikke premiere dem som ikke samarbeider, men det er ikke slik at noen må sulte eller fryse i hjel, forsikrer Solberg. Asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad, må forlate landet og mottaket de har bodd i.

– Mange stritter imot og det er behov for å klargjøre grunnlaget for regjeringens politikk: Vi vil ikke premiere personer som ikke samarbeider med myndighetene, sier Solberg. Det må få konsekvenser for dem som nekter å samarbeide med myndighetene, mener hun. Noe annet ville bryte med asylinstituttet og dets funksjon. Per definisjon oppholder disse asylsøkerne seg ulovlig i landet.

– Alternativet er å samarbeide med norske myndigheter. Ved å samarbeide kan man fortsatt bo i mottak frem til avreise og man får bistand fra International Organization for Migration (IOM) til å tilrettelegge for tilbakereisen. Dersom det viser seg selv etter aktivt samarbeid med norske myndigheter og IOM at det ikke er mulig å vende tilbake, vil man kunne få sin søknad om opphold i Norge vurdert på nytt, skriver Solberg i et leserinnlegg. Hun opplyser også at sosialkontorene har plikt til å gi såkalt nødhjelp til dem som trenger det.

– Etter sosialtjenesteloven er ikke sosialkontorene forpliktet til å gi bistand til personer som oppholder seg ulovlig i landet, utover ren nødhjelp. Det er altså ikke slik at noen må sulte eller fryse i hjel, sier Solberg.