Stor etterspørsel etter halalkjøtt

0Shares

Midt i hjertet av det mest muslimske området i Norge serverte Kjøttbransjens Elitelag okse slaktet etter muslimske retningslinjer til etniske nordmenn og innvandrere fra alle verdenshjørner. 95 prosent av alt norskprodusert halalkjøtt selges i området Grønland/Tøyen.

Halalslakting er betegnelsen på den muslimske slaktemetoden. Den største leverandøren av norskprodusert halalkjøtt er selskapet Alfathi, et datterselskap av Gilde Fellesslakteriet BA.

En av initiativtakerne til Alfathi, rådgiver Mohammed Elmi Sabrie-Jamalle, forteller at kjøttet er produsert og slaktet både etter norske forskrifter og islamske regler. Det innebærer at dyrene bedøves på forskriftsmessig norsk måte, før en muslimsk godkjent slakter velsigner og avliver dem. Slaktingen er godkjent av Islamsk råd.

Bransjen anslår at det omsettes om lag 300 tonn halalkjøtt årlig i Norge, selv om det er vanskelig å gi en samlet oversikt. Det finnes en rekke mindre slakterier, i tillegg kjøpes det mye halalkjøtt i Sverige. Alfathi produserer nå også ferdigvarer som pizza, storfehamburger, lammeburger, pålegg, postei og grillpølser av halalkjøtt. Sabrie-Jamalle lover mer produktutvikling i årene framover.

– Muslimer er en stor og voksende kundegruppe. I dag er det mellom 70 000 og 75 000 muslimer i Norge, og moderne muslimske familier lever også i tidsklemma. De ønsker å kunne lage raske middagsretter, servere grillpølser til barna og ta med kjøttpålegg i matpakken – og samtidig følge religiøse forskrifter, sier han.