Seremonihus for muslimske begravelser åpnet

Mandag ble seremonihus for muslimske begravelse erklært åpnet på Høybråten gravlund.

Fra talen til ordfører Erling Laes ved åpning av muslimske gravlund:

“Fordi Oslo også er blitt muslimenes by der muslimer fødes, lever og dør, så har har vi, jeg hadde nær sagt selvsagt, også nå muslimske gravfelt på Gamlebyen gravlund, og her var vi tidlig ute: Allerede på 1970-tallet ble det første gravfeltet på Gamlebyen gravlund stukket ut med riktig retning mot Mekka, og ca 375 muslimer ble gravlagt der i perioden frem til 1998.”

“Men i 1998 ble det kjent at Jernbaneverket var i ferd med å utarbeide planer om ny trasé for Østfoldbanen, og minst et par av alternativene berørte den muslimske delen av Gamlebyen gravlund. For å unngå konflikt mellom jernbanetrasé og graver av ny dato, ble det besluttet å opprette et nytt, muslimsk gravfelt på Klemetsrud. Klemetsrud er gravplass bl.a. for Søndre Nordstrand, og som vi alle vet, bor det mange muslimer i denne delen av byen. Nå er ca 375 muslimer gravlagt på Klemetsrud, og det er behov for større plass.”

“For et par år siden ble det derfor besluttet å utvide tilbudet med nok et muslimsk gravområde, og denne gangen falt valget på Høybråten kirkegård, fordi det her var mulig å legge ut et såpass stort område at det antas å dekke behovet for en stund fremover, og også i denne delen av byen bor det mange muslimer. Området vi ser her har plass til ca 800 graver og i tillegg kommer en egen minnelund for dødfødte. “