Svak nedgang i ledighet blant innvandrere

0Shares

Innvandrere fra Afrika ligger høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet med 20,1 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 14,4 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika lå omtrent på samme nivå, henholdsvis 11,6 og 11,5 prosent.

Nordiske innvandrere hadde lavest arbeidsledighet med 4,5 prosent, tett etterfulgt av de fra resten av Vest-Europa med 4,7 prosent. Den tredje vestlige innvandrergruppen, fra Nord-Amerika og Oseania, hadde en registrert ledighet på 5,6 prosent i august 2004. Dette er den minste innvandrergruppen med kun 227 registrerte ledige.

27 prosent av de på ordinære tiltak er innvandrere

Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak, gikk ned fra 3 527 i august 2003 til 2 753 i august 2004. Disse utgjorde 27 prosent av alle deltakerne, og de bestod i alt vesentlig av ikke-vestlige innvandrere. Målt i prosent av innvandrerbefolkningen, gikk deltakerandelen ned fra 1,4 til 1,1 prosent. I hele befolkningen lå denne andelen uendret på 0,3 prosent. Innvandrere fra Afrika og Asia hadde de høyeste deltakerandelene med respektive 1,8 og 1,4 prosent.


De fylkesvise tallene viser ellers at Hordaland og Nord-Trøndelag hadde høyest deltakerandel blant innvandrere, begge med 2,7 prosent. Dernest kom Hedmark med 2,3 prosent.