Refleksfilm for innvandrere

Nå skal Statens vegvesen og Trygg Trafikk satse på filmen, i følge Frerikstad Blad.

Det skal utarbeides tekst og et veiledningshefte fordi det viser seg at filmen er nyttig for en langt større gruppe.

Det hele startet med at UDI ønsket seg belysning på veien som fører frem til Nordbybråten Asylmottak i Våler.