Ny Bachelor i Flerkulturelt barnevern

0Shares

Dette er en sosialfaglig grunnutdanning

for de som:

* ønsker å ha mulighet til å utføre sosialt arbeid med barn og unge i

Norge og i utlandet

* vil bli barnevernspedagog med internasjonal fordypning

* vil ta deler av sin utdanning og praksisopphold i utlandet

* som har minoritetsbakgrunn og erfaringer fra flerkulturelle

miljøer/sammenhenger

Studiet i flerkulturelt barnevern er et nytt studietilbud basert på økende behov for kompetanse innen flerkulturell forståelse og de nye utfordringene det flerkulturelle Norge står overfor innen skole-, helse- og sosialsektor. Høgskolen i Telemark tilbyr fra før videreutdanning i Flerkulturelt arbeid og tolkeutdanning.

For nærmere informasjon kontakt Professor Oddvar Hollup ([email protected] ) eller Dr. stipendiat Ketil

Eide ([email protected] ) tlf 35575432