– Asylbarn er rettsløse

0Shares

Han vil at Barnevernet skal få omsorgen for barna.

Asylbarna nektes et tilbud fra barnevernstjenesten så lenge de ikke har oppholdstillatelse i Norge. Dermed fratas de rettigheter skal gjelde for alle barn på norsk jord, melder P4.

Dette er diskriminering av asylbarna, mener barneombud Petter Hjermann. Han mener Barnevernstjenesten bør få omsorg

Så lenge noen andre enn barnevernet fatter vedtak om barnets omsorg mister barnet en rekke rettigheter.

-De havner i et ingenmannsland med manglende rettssikkerhet, sier Hjermann til P4.

15-åring i fengsel

I tre måneder har denne voldtektstiltalte 15-åringen sittet varetektsfengslet i Oslo fengsel. Det til tross for ledig plass ved lukket barnevernsinstitusjon, i følge VG.

Siden 30. august har den enslige mindreårige asylsøkeren, uten familie i hverken Norge eller hjemlandet, sittet i Oslo fengsel. Rettssaken begynner 5. januar 2005.