Vietnamesiske flyktninger får komme til Norge

0Shares

Med 53 mot 47 stemmer støttet stortingsflertallet en særlov som skal sikre statsløse vietnamesere på Filippinene med familie i Norge lov til å komme hit.

Arbeiderpartiet stemte sammen med Høyre imot at det skal lages en særlov.

Det var flere vietnamesiske familier i Norge som i dag hadde en svært nervepirrende dag da Stortinget skulle avgjøre om 87 vietnamesiske båtflyktninger som er i Filippinene, får komme til Norge og bosette seg her.

Båtflykningene som i dag bor i Filippinene anses ikke å være reelle flyktninger, og de har ikke krav på asyl etter internasjonale regler. Vietnam vil heller ikke gå med på at båtflyktningene returnerer dit. Dermed er rundt 2000 vietnamesere i Filippinene så godt som statsløse.

I 1979 var Norge et av signaturlandene i Genève-konferansen for å bosette vietnamesiske båtflyktninger etter Vietnamkrigen.Her ble familier splitten og noen ble igjen i Filippinene, mens andre familiemedlemmer fikk komme til Norge.

Nå kan de glede seg til endelig å gjenforenes.