69.000 omkommet

0Shares

Tallet på døde fordeler seg slik i oversikten fra Reuters (tallet på skadde i parentes):

Indonesia:

33.160 (inntil 100.000 skadde)

Sri Lanka:

22.493

India:

12.419 (Talet inkluderer eit overslag på 7.000 omkomne på Andaman- og Nicobar-øyane)

Thailand:

1.538 (8.950 skadde)

Aust-Afrika:

133 (Talet er frå Kenya, Seychellane, Somalia og Tanzania.)

Malaysia:

64 (218 skadde)

Maldivene:

55

Burma:

36 (45 skadde)

Bangladesh:

2

Til sammen blir dette 69.900 mennesker.