Helse Bergen gir medisinsk utstyr til Sri Lanka

– Vi fikk en henvendelse om vi hadde noe utstyr liggende. Så hele dagen har gått med på å samle sammen blant annet medisiner, bandasjer, hansker, venfloner og over 15 sekker med operasjonsklær, forteller Jon Wigum Dahl i Enhet for internasjonalt samarbeid.

Utstyret skal gå til et mobilt feltsykehus som nå er under oppførelse i den nord-østlige delen av Sri Lanka.

Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon Norge har i all hast satt i gang en innsamlingsaksjon. Målet er å få samlet inn mest mulig økonomisk støtte som kan bli sendt til folket som har mistet alt.