Nye regler om arbeidstillatelse for utenlandske idrettsutøvere

0Shares

Jeg ser ingen innvandringspolitiske grunner til at profesjonelle idrettsutøvere som driver idrett på høyt nivå skal behandles strengere enn spesialister innenfor andre yrkesgrener, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

I dag kan en idrettsutøver som hovedregel ikke gis arbeidstillatelse for til sammen mer enn fire år. De foreslåtte endringene innebærer at begrensningen på fire år oppheves, og at det i stedet gis rett til bosettingstillatelse (varig rett til opphold) etter tre år.

De samme regelendringer som er foreslått i forhold til idrettsutøvere er også foreslått i forhold til utlendinger som skal være trenere innenfor idrett på høyt nivå.

– Jeg tar sikte på at de nye forskriftsbestemmelsene skal tre i kraft før midten av april, sier Solberg.