Klagestrøm i asylsaker

0Shares

2004 behandlet Utlendingsnemda (UNE) 11.330 klager i asylsaker, nesten tre ganger så mange som i 2001, da 4400 ble behandlet. Både tallet på asylsøkerer og tallet på saker behandlet av UDI har gått ned i den samme perioden.

På grunn av en viss tidsforskyvning fra saksbehandlingen i UDI til en klage er ferdigbehandlet i UNE, trenger likevel ikke endringen være så markert, påpeker Terje Sjeggestad, direktør i UNE. Rune Berglund Steen, fagsjef i Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere), mener innstramminger i UDIs praksis, spesielt overfor store nasjonalgrupper, gjør store utslag på UNE-statistikken, skriver Klassekampen.

– Spesielt gjelder dette flyktninger fra Somalia og Afghanistan. I tilfellet Somalia blir innstrammingene spesielt vanskelig å forstå, i og med at norsk praksis her er i strid med tilrådingene fra FN, sier Steen