Ønsker ikke muslim-skole

– AP, SV og FrP har et gruppemøte hvor de prøver å bli enige om en begrunnelse om hvorfor de ikke ønsker å la Urtehagen etablerer seg i Drammen, sier Høyres saksordfører Dag Fjeld Edvardsen oppgitt til NRK.

Både Arbeiderpartiet og SV sa nei til skolen, fordi de er imot alle friskoler. Fremskrittspartiet mener det er dårlig integreringspolitikk.

– Det vil ikke være noe positivt bidrag til integrering at Urtehagen skole blir etablert og på den bakgrunnen har vi tatt det standpunktet, sier Hoffmann, til NRK.