Enklere for utenlandske idrettsutøvere å komme til Norge

0Shares

Endringen innebærer at utenlandske idrettsutøvere på høyt nivå gis rett til varig opphold i Norge etter tre år.


Frem til i dag har hovedregelen vært at idrettsutøvere ikke kan få rett til opphold i mer enn til sammen fire år.


Kommunalminister Erna Solberg begrunner oppmykingen med at profesjonelle idrettsutøvere som driver idrett på høyt nivå bør likestilles med spesialister innenfor andre yrkesgrener.


Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. april 2005.