Språklige minoriteter som arbeidsledere

0Shares

Mange innvandrere og flyktninger har fått arbeid som ufaglært arbeidskraft. De fleste har vist seg å være både dyktige som fagpersoner og pålitelige medarbeider. Noen har også vist at de har særlige organisatoriske evner og særlig egnet som arbeidsledere. MiA har sammen med Ringnes og NKS fått midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet til utvikling av arbeidslederopplæring av minoritetsspråklige ansatte med utgangspunkt i NKS arbeidslederskole

Seminaret vil rette seg inn mot følgende:

Særlige forutsetninger for minoritetsansatte til arbeidslederjobber og opplæring av minoritetsspråklige anssatte til arbeidsledere.

Seminarinnhold:

12.00.Velkommen og kort presentasjon av MiA v/Eli K. Langset

12.20 Erfaringer fra tilpasning av arbeidslederskolen for minoritetsspråklige ansatte, Rolf Undset Aakervik

13.00 NKS arbeidslederskole som et tilbud til bedrifter med mange minoritetsansatte. Leif Vistven, NKS.

13.45 Pause

14.00 Erfaringer med minoritetsspråklige arbeidsledere, Ann Christin Gussiaas, Ringnes

14.45 Erfaringsutveksling

13.30 Oppsummering

Seminaravgift Kr. 500,- innkluderer heftet ”Arbeidslederskolen for minoritetsspråklige ansatte” innbetales til k.nr. 1645 01 23726 (merk arbeidslederseminar) For 3 seminarer kr.1300,- HMS 10 mai, Arbeidsledelse 26.april og Kommunikasjon 11.mai (merk 3 seminarer)

Påmeldingsfrist 12. april

Stiftelsen MiA

Pb.4634 Sofienberg

0506 Oslo

[email protected]

tlf: 24 10 13 82 fax 24 10 13 81

www.mangfold.no