Flere unge med minoritetsbakgrunn tar utdanning

Det viser tall som Aftenposten har hentet inn fra Statistisk sentralbyrå.

Men innvandrerungdom klarer seg langt dårligere enn gjennomsnittseleven. Av dem som startet på videregående i 1999, kom bare litt over halvparten helskinnet gjennom.

Lars Østby i SSB bekrefter at utdanningshyppigheten øker.

– Man kan se på det som generell integrering. Innvandrere blir mer og mer styrt og påvirket av de samme forholdene som påvirker andre nordmenn – blant annet oppfatningen om at utdanning er veldig viktig for å få gode jobber, sier Østby.