Skal lære elevene om inkludering

Hvordan kan vi bli bedre på å inkludere flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet? Hvordan skape engasjement og nysgjerrighet hos elevene? Og hvordan kan skolen bidra med holdningsskapende arbeid? Det er noen av spørsmålene som stilles.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har utarbeidet undervisningspakken. I produksjonsprosessen har man vært i dialog med både Utdanningsdirektoratet, rektorer og organisasjoner som Utdanningsforbundet. Formålet med pakken er å formidle kunnskap og positive verdier ved å skape nysgjerrighet og engasjement blant elevene.

Pakken inneholder to DVD-filmer og hefter til elevene og læreren. Filmen “Skru’n som Beckham” er ment som utgangspunkt for diskusjoner om innvandring, kulturforskjeller og utfordringer innen integrering. Den handler om ungdom og kulturkonflikter i et fotballmiljø i England.

Temaet i filmen følges opp med oppgaver i elevheftet. Dokumentarfilmen “Ungdom på flere fronter – Burma” omhandler karenfolket i Burma/Myanmar og deres kamp mot landets militærregime.