Flere innvandrere med stemmerett i år

0Shares

Nærmere halvparten av denne tilveksten er i Oslo og Akershus. I Oslo utgjør norske statsborgere med innvandrerbakgrunn nær 12 prosent av de stemmerett berettigede, landsgjennomsnittet er 3,6 prosent.

Ser vi nærmere på enkeltland er det flest med pakistansk opphav (12 700), deretter kommer de med bakgrunn fra Vietnam (11 000) og Bosnia-Hercegovina (7 900).

Den største enkeltendringen frå valget i 2001 står norske statsborgere med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina for, det er 6 600 flere i denne gruppa sammenliknet med forrige stortingsvalg.