“Det nytter”-prisen 2005 til Quo vadis

0Shares


Quo vadis-prosjektet, i regi av Bydel Grünerløkka i Oslo kommune, har som formål å kvalifisere ufaglært arbeidskraft for det norske arbeidsliv, og å styrke kvinnenes selvtillit og selvstendighet.

Quo vadis-prosjektet består blant annet av grunnopplæring i norsk med samfunnsfag, data og matematikk; tekstilverksted; verkstedutsalg i form av butikk på Grünerløkka; catering/kantine og jobbsøkerkurs.

Årets “Det nytter”-pris deles ut for 16. gang. Førsteprisen er på 100 000 kroner. I tillegg deles det ut flere mindre priser. I år kom det inn 140 søknader fra hele landet, og fem kandidater er nominert til prisen.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på brukerorientering, samarbeid over nivå-, etats- og faggrenser samt god utnyttelse av ressursene. Prisen gis som en anerkjennelse til noen av dem som gjennom en ekstra innsats fornyer og forbedrer tjenester innen helse- og sosialsektoren. Selve prisutdelingen skal skje 13. april og vil bli foretatt av fagstatsråden.