Oppsporing og retur av enslige mindreårige asylsøkere

0Shares


Hensikten med prosjektet er å etablere kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet eller tredje land for at barn som ikke har et individuelt beskyttelsesbehov skal kunne gjenforenes med disse.

– De siste to årene har 13 enslige mindreårige i Norge blitt gjenforent med omsorgspersoner i hjemlandet eller andre land. Dette tallet er alt for lavt. Retur og gjenforening i hjemlandet skal være like naturlig som bosetting i Norge dersom dette viser seg å være til barnets beste, sier Skjoldvor Fjeldvær, avdelingsdirektør i UDI.

I alt 424 personer oppga å være enslige mindreårige asylsøkere ved ankomst til Norge i 2004. Av de som ble aldersundersøkt viste det seg at 18 prosent kunne antas å være under 18 år. 271 enslige mindreårige asylsøkere fikk opphold i Norge i 2004.

– Hittil har de fleste enslige mindreårige som har fått opphold i Norge fått dette på humanitært grunnlag, først og fremst fordi man ikke har kunnet oppspore foreldrene i hjemlandet. Mange har problemer i hjemlandet som skyldes forhold av sosioøkonomisk art. Bare en svært liten gruppe har hatt beskyttelsesbehov som flyktninger, påpeker Fjeldvær.

Gjennom utviklingsprosjektet vil UDI, i samarbeid med ISS, velge ut rundt 30 enslige mindreårige asylsøkere man vil søke å gjenforene med omsorgspersoner. Basert på erfaringen fra disse sakene skal prosjektet utvikle en metode for systematisk og effektiv oppsporing av omsorgspersoner til mindreårige asylsøkere.

– Vi håper prosjektet vil hjelpe oss å få på plass (varige) arbeidsmetoder og rutiner for oppsporing av omsorgspersoner og retur av enslige mindreårige asylsøkere, sier Fjeldvær.

Et sentralt element i utviklingsprosjektet vil være motivasjonsarbeid. ISS vil motivere barna til å fortelle hvor omsorgspersonene kan befinne seg og dersom dette bidrar til at omsorgspersonene blir funnet vil sosialarbeidere lokalt motivere omsorgspersonene til å ta barna tilbake. Sosialarbeiderne vil samtidig gjøre en vurdering av omsorgssituasjonen og mulighet for gjenforening.

I forbindelse med prosjektet vil ISS også drive informasjonsarbeid rettet mot verger og mottaksansatte. ISS har allerede holdt informasjonsmøter med ansatte på Vårli og Vardåsen mottak, samt med verger til enslige mindreårige asylsøkere ved disse mottakene.

ISS er en ikke-politisk og ikke-religiøs organisasjon som har som hovedmål å bedre livssituasjonen til barn som befinner seg i et annet land enn omsorgspersonene. Organisasjonen har 140 medlemsland og erfaringer med oppsporing i land som Somalia, Irak og Afghanistan.