Tar ikke minoritetspolitikere på alvor

Partiene på venstresida er avhengig av minoritetsgruppenes stemmer ved valg, men tar sjelden minoritetspolitikerne på alvor, sier Tariq. Han mener godviljen slutter når man er kommet i posisjon.

– Minoritetspolitikere kommer svært sjelden i framskutte posisjoner i lokalpolitikken. Ingen minoritetspolitikere i Oslo bystyre innehar i dag tunge posisjoner som komiteledere eller nestledere. Det er på en måte greit for partiene å ha dem med, men de blir sjelden tatt på alvor når politikken skal utformes. Partiene setter ikke ordentlig pris på minoritetspolitikerne og ser ikke at de sitter på genuine ressurser. Dessverre er dette et stadig tydeligere fenomen i norsk politikk, sier han.

Les hele saken: Tas ikke på alvor