Unge innvandrere sliter på boligmarkedet

0Shares

Han har i den siste tiden blitt oppsøkt av unge innvandrere som er boligløse, de har ofte mange problem på en gang: Dårlig helse, skilt, mye gammel gjeld, arbeidsledig og bostedsløs.

Hellevang innrømmer at han har vært utrolig naiv.

– Jeg har tidligere trodd at personer som oppsøker sosialkontor i en kommune vil få hjelp når de kan bevise at de har minimal inntekt og bostedsløs. Jeg trodde at lov om sosiale tjenester skulle sikre at personer uten bolig og med svært svak økonomi skulle sikres en verdig tilværelse, men han har nå i den siste tiden sett at så ikke er tilfelle, sier Hellevang.

Det er feigt hvis saksbehandlere skylder på kommunen ved avslag om hjelp etter lov om sosialetjenester.

– Saksbehandlerne skal gi borgerne de rettighetene de har etter loven, slår han fast.

Leieboerforeningen vurderer å ta kontakt med helse- og sosialombudet i vedkommende kommuner for å sikre borgerne de rettighetene de har etter loven.