SOS Rasisme anmelder Vigrid

«Biologisk krigføring»

I dag er følgende publisert på Vigrids internettsider:

«…I hele den hvite verden invaderer og okkuperer rasefremmede

folkemasser våre land og fortrenger oss fra våre fedres og mødres

arvtrond. For til slutt å utrydde oss. Og vi er ikke alene om å bli

utryddet i Norge heller. Langs kysten fortrenger asiatiske krabber

våre stedegne. Brune mordersnegler tar rotta på våre hjemlige svarte og forårsaker mye skade for landbruket. Nå skal de utryddes. Også ved hjelp av biologisk krigføring. Noe å lære her for røde ekorn og andre truede arter? Kystpartiet slåss for krabbene våre, men hvem skal redde oss nordmenn? Vigrid kjemper for det Nordiske folk!»

– Systematisk rasisme

– Vigrid sprer systematisk rasistisk hets og trusler mot personer og

folkegrupper, dette er bare ett av mange groteske eksempler. Det sier leder i SOS Rasisme Trond Thorbjørnsen.

Steng nettsidene

Den viktigste offentlige kommunikasjonskanalen for norske nazister er Internett. SOS Rasisme håper nå at politiet vil slå hardere ned på

nazistisk propaganda.

– Ofrene for rasistisk hets og trusler har krav på beskyttelse

gjennom lovverket. Vi håper nå at politiet sørger for å få stengt disse sidene, uttaler Trond Thorbjørnsen.