Asylsøkere skal få raskere svar

0Shares

I løpet av våren innfører direktoratet en ordning der målet er å starte utredninger eller fatte vedtak innen 3 eller 7 uker i ordinære saker.

Med ordinære saker menes alle saker som ikke faller inn under Dublin-behandling eller 48-timers prosedyre.

Ved en tidlig fordeling av asylsaker, først etter land, så etter grad av kompleksitet vil UDI i mange av sakene kunne gjøre vedtak innen 3 eller 7 uker. I saker der grundigere utredninger og tilleggopplysninger er nødvendig vil saksbehandlingen gå over lengre tid.– Vi håper en raskere behandling av en stor andel av sakene vil føre til tydeligere signaleffekter utad samt kortere opphold i mottak enn i dag for søkere med avslag, sier Paula Tolonen avdelingsdirektør i UDI .Ifølge Tolonen vil rettsikkerheten til asylsøkerne ivaretas like godt som i dag med den nye ordningen. -Det er ikke effektiv saksbehandlingstid som skal kortes ned, men ventetiden fra søknaden opprettes til vi starter behandlingen. Hver enkelt asylsøker vil få en like grundig vurdering av sin asylsøknad som i dag, sier avdelingsdirektøren.