Foreslår endringer i kravet til underhold ved familiegjenforening

0Shares

– Barn er en særlig utsatt gruppe, og ved praktiseringen av underholdskravet i dag, har vi sett at det kan være rimelig å unnta fra underholdskravet, både når barn er søker og når barn er herboende. Utover det som foreslås særskilt nedenfor, gjelder de endringer som er foreslått for ektefeller/partnere/samboere, også for barn, heter det i høringsforslaget.

Det skal ikke stilles krav til sikret underhold når den det søkes familiegjenforening med er barn.

Dersom sterke menneskelige hensyn tilsier at en person får gjenforening med dette barnet, vil det være lite rimelig å nekte gjenforening bare fordi underholdskravet ikke er oppfylt.