Utlyser ny pris

0Shares

– Vi ber om å få tilsendt forslag til personer som har utmerket seg med sitt arbeid for at barn og ungdom skal ha gode tilbud. Det kan være prosjekter på sosial- eller fritidsområdet, innen utdanning eller tiltak for å hjelpe ungdom til å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi ser etter gode rollemodeller som nyter respekt fra de unge og som legger vekt på dialogen mellom generasjonene, sier Lise Grette, seniorrådgiver i Barne- og familiedepartementet.

En jury vil stå for utvelgelsen. Ungdom med innvandrerbakgrunn skal i samarbeid med voksne komme fram til den rette personen.

Skriftlige forslag til kandidater må inneholde:  • Kandidatens navn, adresse og telefonnummer, eventuelt også e-mailadresse

  • Kort beskrivelse av hva personen arbeider med som gjør at du foreslår hun/han

  • En begrunnelse for hvorfor denne personen bør få tildelt prisen

  • Ditt eget navn, adresse og telefonnummer, eventuelt også e-mailadresseFrist for innsending av kandidater: Innen 10.juni 2005


Forslag sendes til:

Barne- og familiedepartementet v/Barne- og ungdomsavdelingen, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo eller per mail til: [email protected]