Utdanningskvalitetsprisen til Samisk høgskole

0Shares

Prisen går til institusjoner som arbeider systematisk med å fremme utviklingsarbeid og videreutvikler kvaliteten på sine utdanninger, og ble delt ut av Utdannings- og forskningsdepartementet 03.05.


– Prisen er et løft for hele den samiske kulturen, sier Hætta. — Ved å øke kunnskapen om samiske forhold og synliggjøre samisk kultur gjennom økt forskning og formidling

bidrar vi til å legge for­holdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samisk høgskole har bidratt vesentlig til dette målet, sier statssekretær Hætta