Sverige ønsker arbeidsinnvandrere

0Shares

– Å få flere personer med utenlandsk bakgrunn i arbeid er helt avgjørende for svensk økonomi, sa Nuder, som talte på den årlige demografidagen til det svenske statistiske sentralbyrået, SCB.

Nuder mener i følge NRK at innvandrere på visse poster også vil gjøre det lettere for andre innvandrere å få jobb. Han pekte blant annet på den innsatsen som utenlandske leger gjør i Sverige, noe som har gitt en mer positiv innstilling til innvandrere i helse- og sosialsektoren.

Sverige er det landet i Europa som har flest utenlandskfødte i forhold til folkemengden, men andelen sysselsatte blant innvandrerne er bare på 60 prosent.