Partiene erklærer inkluderende valgkamp – unntatt FrP

– Erklæringen har som hensikt å etablere gode spilleregler for politikere, partimedlemmer og valgkampdeltakere frem til Stortingsvalget 12. september 2005 og å fremme et mer inkluderende politisk fellesskap, i følge SMED.

Følgende partier var tilstede og har hittil gitt sin tilslutning:

Arbeiderpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Venstre

Høyre

Senterpartiet

Rød Valgallianse