300.000 kroner til Benjamins Minnefond

0Shares

Benjamins Minnefond ble opprettet etter Benjamin Hermansens død på Holmlia i Oslo 26. januar 2001. Fondet har som mål å fremme forebyggende antirasistisk arbeid.

Midler fra Benjamins Minnefond kan søkes av ikke-profesjonelle til antirasisme- og kulturtiltak som har til hensikt å øke forståelsen mellom forskjellige kulturer og bekjempe rasisme i Norge. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres. Fra 2002 til 2004 har et 30-talls ulike organisasjoner og enkeltpersoner fått midler fra fondet.

Midlene fra regjeringen overføres fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statsråd Kristin Clemet er på reise i Japan, og i hennes fravær sto justisminister Odd Einar Dørum for overrekkelsen av pengene.
Regjeringen mener fondet bidrar til å belønne og oppmuntre til lokalt engasjement blant barn og unge for et inkluderende samfunn og økt tverrkulturell forståelse. Dette ønsker vi å støtte, sa statsråd Dørum ved overrekkelsen i lokalene til Antirasistisk Senter i Oslo sentrum.