Avisen Utrop fyller ett år

0Shares

Norges første flerkulturelle avis ble lansert 16. juni i fjor, og har kommet ut regelmessig annenhver uke med nyheter, aktualiteter, kultur og debatt. Med denne utgaven har vi gitt ut 23 utgaver av Utrop. Avisen inneholder saker og vinklinger som ikke finnes andre steder, problemstillinger som vi selv synes er viktige og bidrag fra en lang rekke dyktige skribenter. Avisen når fram til lesere over hele Norge, og alle etniske grupper leser avisen. Det overraskende er nok at flere og flere nordmenn viser interesser for avisen. Det er dette multikulturalisme handler om, nettopp det at alle har like mye rettigheter og muligheter på like vilkår, også nordmenn.

Utrop har tilknyttet seg et 20-talls minoritetsjournalister fra 15 nasjonaliteter, og er desidert det eneste mediet i Norge som har engasjert så stort antall journalister med minoritetsbakgrunn. Det er en styrke for oss at kildene selv ofte tar kontakt med oss og vil fortelle sin historie, eller har tips til saker vi bør ta opp. Utrops suksess ligger i at den fungerer utmerket som en mikrofon for innvandrere.

I det året Utrop har eksistert har våre saker blitt sitert i majoritetsmediene. Aftenposten, Dagsavisen, tv-kanaler, NTB, ANB, osv er medier og nyhetsbyråer som har sitert fra saker Utrop har avslørt.

På samme måte som etniske minoriteter er det også nasjonale minoriteter som romanifolket og taterne som gjennom mange år har opplevd diskriminering i Norge. Det er et mål for Utrop å være en inkluderende avis som tar opp problemstillingene til alle minoritetsgrupper. Utrop er også opptatt av situasjonen til etniske minoriteter og urbefolkning utenfor Norge. Avisen har i dag korrespondenter i Australia, Guatemala, Vestbredden, India og Sør-Afrika.

Avisen har en egen ungdomsredaksjon der ungdom selv skriver, lager layout og tar bilder. I hver utgave er det to sider som er dedikert til ungdom. Utrop har dessuten en egen side på lett norsk.

Det har vært en utfordring å starte og drive avisen. Flere slike forsøk i Norge og andre skandinaviske land har endt med konkurs. Til tross for dårlig økonomi til tider, har Utrop økt i abonnement og kvaliteten på avisen er blitt bedre og bedre.

I tillegg til avisdriften har vi arrangert debatter og kurs. Debatt om eldre innvandrere, KRL- faget, kurs i stortingskunnskap er eksempler.

Det er et mål at Utrop i framtiden ekspanderer andre aktiviteter som styrker ytringsfriheten og øker informasjonstilgangen for innvandrere.

Ett års jubileum

I forbindelse med at Utrop fyller ett år er du invitert til en stor salsa- og bhangrafest i Oslo!

Det blir musikk, dans og underholdning. For første gang kan du høre en fusjon mellom latinamerikanske og asiatiske rytmer på samme kveld!

Innledning: Erfaringer med flerkulturell journalistikk av redaktør

Majoran Vivekananthan.

Underholdning: One unity, Dancers with Attitude, Luis Guirrez, Manoeuvres, DJ Juan Pablo og NAD Jee Funky Fusion.

Kveldens arrangement er en viktig arena for erfaringsutveksling, så ikke risiker å gå glipp av festen som mobiliserer personer fra hele innvandringsfeltet! Det er begrenset med plasser, så du må være tidlig ute!

Sted: Sinpecado, Øvre Voll gate 13 se kart

Tid: 3. juni 2005 kl. 20.00

CC: kr. 30,- og etter kl. 23.00 kr. 50,-

Aldersgrense: 20 år

Mer info/påmelding: 22 04 14 60, [email protected]

Gratulasjoner:

Vil du også sende gratulasjoner? Send til [email protected]

“Møte mellom ulike religioner og kulturer kan til tider innebære spenninger og konflikter, men først og fremst åpner det store muligheter. Gjennom et mer flerkulturelt samfunn skaper vi mangfold og berikelse. Gjennom inter-religiøs dialog skaper vi grunnlag for fred og forsoning. Gratulerer med Utrops jubileum!”

Statsminister Kjell Magne Bondevik


“Utrop gjør minoritetene synlige, gir dem en stemme. Den viser også hva de ser, når de betrakter storsamfunnet – og den er et forum for deres synspunkter. Derved får også vi, som av fødsel og bakgrunn tilhører majoriteten, øye på mangfoldet av gleder og problemer som eksisterer i Norge. Utrop har påtatt seg en viktig og nødvendig oppgave. For å bli sett, å bli hørt – selv å se og å få anledning til å formidle sine meninger og synspunkter, det er demokratiets grunnlag. Gratulerer med dagen!”

Peter Normann Waage, Dagbladet


“Med Utrop har vi fått et uavhengig norsk medium for formidling av migrasjonskunnskap og debatt om ett av vår tids viktigste temaer. Som fast leser finner jeg mye av interesse i hvert eneste nummer. Ønsker dere lykke til videre!”

Trygve G. Nordby, direktør Utlendingsdirektorate


“Forhåpentligvis vil det gå så bra med Utrop at det begynner å gå dårlig, selv om utsiktene for dét er relativt dårlige foreløpig. Skulle man tro mainstream avisene er de fleste her i landet middelaldrende hvite menn. Det er en lang vei å gå før mediene speiler virkeligheten på en måte som ikke skaper og opprettholder stereotypier av majoritets- og minoritetsnordmenn. Utrop er et svært viktig korrektiv i norsk medievirkelighet. Gratulerer så mye og lykke til videre på veien mot å bli overflødige.”

Hadia Tajik, journalist og forfatter


“Jeg vil gratulere avisen Utrop med ett års drift. Utrop er en avis som klarer den vanskelige oppgaven å være nyansert og informativ når det gjelder innvandring, integrering og inkludering. Vi trenger medier som kan opplyse, engasjere og bidra til å sette premisser for den viktige debatten om hvordan samfunnet vårt bør utvikle seg når Norges befolkning består av folk med ulik religiøs og kulturell bakgrunn.”

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg“I et flerkulturelt samfunn er det viktig at de ulike stemmene i samfunnet får slippe til, slik at vi kan få en åpen, demokratisk og realistisk debatt om problemstillinger og løsninger. I den forbindelse mener jeg at Utrop er et meget viktig bidrag blant annet på grunn av sin rolle som informasjonformidler. Jeg vil gratulere Utrop med julbileumsutgaven og ønsker lykke til videre med det verdifulle arbeidet!”

Afshan Rafiq, Stortingsrepresentant for Høyre“Skal mennesker snakke sammen, må de ha rom der de kan møtes. Utrop er et slikt rom der mange stemmer kan komme til orde fordi ingen er i majoritet. I andre media høres for det meste en høy flertallsrøst. I Utrop kan en lære å lytte til andre. Og dessuten finner du her kunnskaper som ikke er lett tilgjengelige andre steder. Mitt ønske er at enda flere oppdager Utrop, og bidrar til å utvikle den en avis som alle kjenner, følger med i og lytter til.”

Knut Kjekldstadli, Professor i historie