Ønsker å gi flyktninger integreringsstøtte

0Shares

– Vi advarte regjeringen mot at kommuner ville komme til å nekte å ta imot enslige flyktninger med familie i hjemlandet, hvis det ble innført kutt i integreringsstøtten. Kuttene ble innført likevel, og nå ser vi at kommunene ikke tar imot flyktningene, sier Heikki Holmås (SV) til Dagsavisen.

Flere kommuner har sagt nei til å bosette enslige flyktninger som har fått opphold på humanitært grunnlag, fordi de regner med at de vil søke om gjenforening med familiemedlemmer i hjemlandet. Siden januar får ikke kommunene lenger integreringsstøtte til de familiegjenforente.

SV og Sp jobber nå for å få støtten gjeninnført allerede fra i år gjennom revidert budsjett. Ap har snudd i saken og vil også gjeninnføre støtten, enten fra i år eller fra neste år. Regjeringen regner med å spare 34 millioner kroner i året på å kutte støtten.