Kritiserer ny tilskuddsordning for norskopplæring

Tidligere er tilskuddet gitt per undervisningstime per deltager. KS frykter spesielt følgene for opplæringstilbudet i mindre kommuner.

KS reagerer også på at det faste tilskuddet skal bevilges over fem år, til tross for at introduksjonsloven som ble vedtatt i fjor, forutsetter at innvandrer skal lære seg norsk i løpet av tre år.

– KS arrangerer et møte i dag med et utvalg kommuner der vi vil gjennomgå hvilke konsekvenser det vil få dersom forslaget til revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt, opplyser rådgiver Nina Gran i KS til Utdanning.

Hun tilføyer at Kommunaldepartementet to ganger tidligere har foreslått et fast rammetilskudd per hode for norskopplæringen slik det foreslås denne gangen, men at forslaget hver gang er blitt nedstemt.

– Det at det nå foreslås i revidert statsbudsjett og at dette bare utgjør en liten brikke i det store nasjonalregnskapet, gjør at det skal mer til for å vinne fram denne gang, sier Gran.