Sykepleierne mot rasisme

(INNENRIKS) En undersøkelse som Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjort viser at utenlandske sykepleiere opplever fremmedhat og diskriminering til stadighet.

Ifølge en studie av holdninger til fremmedkulturelle i egen yrkesgruppe, opplever utenlandske sykepleiere stadig å bli forbigått ved ansettelser, å måtte gjøre en langt større innsats for å få faglig anerkjennelse, og å bli ansatt med lavere lønn for å utføre hardere arbeid enn norske kolleger.

På landsmøtet til Norsk Sykepleierforbund lørdag vedtektsfestet organisasjonen at nazistiske, rasistiske og andre holdninger som fostrer fremmedhat, fremmedfrykt og diskriminering må bekjempes.

– NSFs landsmøte har nå tatt fatt i disse utfordringene, og har vedtatt en prinsipiell resolusjon om det flerkulturelle samfunn. I tillegg gjennomfører NSF en rekke praktiske endringer for å sette i gang prosesser i egen organisasjon. Blant annet tar NSF nå etnisk minoritetsbakgrunn som ett av momentene nominasjonskomiteen skal ta hensyn til i innstillinger til ulike verv, sier forbundsleder Bente G. H. Slaatten.

– Vi utfordrer alle fagforbund til å ta utfordringen, og våge å ta fatt på dette som kan være et ubehagelig tema: Fremmedfrykt og rasisme i egne rekker, sier Slaatten