Vil utlevere vandelsopplysninger

– En klar hjemmel som gir adgang til å hente inn – og registrere vandelsopplysninger til enkelte menn i familieetableringssaker vil være et viktig verktøy i saksbehandlingen for å kunne kartlegge om kvinner som søker om familieinnvandring risikerer å bli utsatt for vold, sier Frode Forfang, avdelingsdirektør i UDI.

I dag eksisterer ingen slik hjemmelUDI ønsker, i relevante saker, å videreformidle vandelsopplysningene til søker. På denne måten kan søker selv avgjøre om hun/han fortsatt ønsker å etablere seg med den aktuelle personen i Norge.

Direktoratet mener også at vandelsopplysningene bør kunne brukes til å avslå søknad om familieetablering dersom det viser seg at parten som bor i Norge er blitt domfelt for vold og faren for gjentakelse vurderes å være overhengende.Dette gir UDI uttrykk for i et fremskyndet høringsnotat til forslag om ny utlendingslov. Høringsnotatet var fremskyndet fordi Kommunal og regionaldepartementet vurderer å innføre hjemlene raskt, allerede i den eksisterende utlendingsloven.– Selv om vi i dag er usikre på omfanget, vet vi at dette er et problem, avslutter Forfang.