Færre utenlandske leger og sykepleiere

0Shares

1 490 av disse har vært her i fem år eller mindre. Antallet sykepleiere fra Polen, Litauen og Latvia har økt med 29 personer og var i 2004 på 184 personer. Sykepleierne er hovedsakelig fra Finland, Sverige, Tyskland, Filippinene og Polen.

Antall leger fra utlandet har gått litt ned med henholdsvis tolv personer fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004, og var i 2004 på 2 618 personer. 1 054 av disse har vært her i fem år eller mindre. Nedgangen gjaldt de fleste land bortsett fra Tyskland og Polen. Polen hadde en liten økning, mens det var 47 flere legespesialister fra Tyskland. Legene er hovedsakelig fra Tyskland, Sverige og Danmark.